• جستجوی پیشرفته
  • خبرنامه هیأت

روایت را مرحوم ابن‌شعبه حرانی در تحف‌العقول نقل کرده و خیلی از بزرگان امامیه هم آن را نقل کرده‌اند: دستور جامعی و کامل برای شیعیان است:

شما را به تقوای الهی و ورع در دین وصیت می‌کنم و کوشش برای خدا و راستگویی و ادای امانت به هرکسی که تو را امین خود قرار داد، چه آدم بدی باشد و چه خوب. اهل سجده طولانی باشید، خوش مشرب و خوش معاشرت باشید و این دستورات را پیامبر(ص) آورده: در محله مخالفین ما نماز بخوانید و در تشییع جنازه آنها حاضر شوید و از بیمارانشان عیادت کنید و حقوق آنها را

بپردازید، اگر یکی از شما این خصائل را داشته باشد، مردم می‌گویند این شیعه است و این مرا خوشحال می‌کند. پس تقوا پیشه کنید و مایه زینت ما شوید و موجب ننگ و عار ما نشوید، مردم را به ما متمایل کنید.