• جستجوی پیشرفته
  • خبرنامه هیأت

شب نوزدهمِ شبهای قدر، شب سرنوشت سازي است.امّا باید بگویم شب نوزدهم، شب شرمندگی است؛ شب سرافکندگی است.خدايا! ما بد کردیم!در اينجا این مسئله پیش میآید كه اگر ما اعتراف کردیم،آیا جواب مثبت است یا نه؟ مهم اینجا است.جواب بر طبق تمام روایاتی که ما داریم مثبت است، «إِنَاللَّهَيَغْفِرُ الذُّنُوبَجَمِيعا»اهل معرفت میگویند به مقام غفّاریّت خداوند پناه ببر و از خدا پوزش بطلب.شب نوزدهم شبی است که انسان باید پناه به مقام غفّاریّت خدا ببرد.

از صحبتهای مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه