• جستجوی پیشرفته
  • خبرنامه هیأت

با توجّه به این شب مبارک، روایتی میخوانم که البته یک دعا است.این روایت را عامّه نقل میکنند. امام حسن(علیه السلام) در ایّامی که طفل بود، خدمت پیغمبر اکرم آمد، در حالی که گردنبندی به گردن داشت. «فَالْتَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْتَزَمَ هُوَ رَسُولَ اللَّهِ»؛پیغمبر اکرم امام حسن را در آغوش کشید، امام حسن هم پیغمبر را بغل کرد..بعد  پیغمبر اکرم راجع به امام حسن(علیه السلام) چنین دعا فرمود: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ»  بار خدایا! من او را دوست می دارم. «فَأَحِبَّهُ»   تو هم او را دوست بدار! «وَ أَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»  خدایا! دوستداران امام حسن را هم دوست بدار! در روایت دارد: «ثَلَاثَ مَرَّات»یعنی پیغمبر اکرم سه بار این دعا را برای امام حسن(علیهالسلام) تکرار کرد.. و از خدا خواست که امام حسن(علیه السلام) را و کسانی که او را دوست میدارند، دوست بدارد..