• جستجوی پیشرفته
  • خبرنامه هیأت

به حاج آقا گفتم: «همه ما آرزویمان است که آقا امام زمان را ز یارت کنیم.»فرمود: «ما هم چنین چیزی می خواهیم؛ حالا ز یارت هم كردی بعدش چه می شود؟مهم این است كه به تكلیف عمل كنیم..بله! ز یارتش خیلی هم خوب است امّا مهم به تكلیف عمل كردن است.اینکه تشخیص بدهی كه چه كار بكنی، و كار صحیح چیست.نه كاری كه دوست داری».

از خاطرات مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه